Primary Menu

Política de privacitat

UAÏA C.B, amb CIF E67197400 com a responsable del present Lloc Web i de conformitat amb tot el disposat per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), per la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), i el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb allò establert en la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessaris per a què l’equip de Uaïa C.B pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de Uaïa C.B per la present ressenyades, Uaïa C.B informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són de necessària cumplimentació. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb allò establert en l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc en pro dels fins mencionats anteriorment. Les dades personals no es cediran a tercers excepte per obligació legal.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o de les entitats a qui els hagi estat comunicat -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu avast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Uaïa C.B, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web. Així mateix, Uaïa C.B es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut d’allò establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Concretament, intervenen com a prestadors de serveis i s’han compromès en el compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

– Google Analytics: Els serveis es proporcionen a través de Google LLC (en endavant, «Google»), el domicili social del qual està ubicat a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units. https://policies.google.com/privacy?hl=es

– MRW: http://www.mrw.es/uso_MRW_mensajeria/transporte_condiciones.asp#capitol5

– PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES

– WooCommerce i wordPress comentaris: https://es.wordpress.org/about/privacy/

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, en el seu cas, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament de correu electrònic a uaia.art@gmail.com o carta a Carrer Font d’en Llanes 20 08590, Figaró – Montmany.

casinoslot bahisnow
casino siteleri
xnxx com
porno

Cesta de la compra

No hay productos en tu cesta de la compra

SHOP